Onicocriptosis o ungla clavada

Onicocriptosis o ungla clavada.

L´onicocriptosi o ungla clavada , és una enfermetat ungueal molt freqüent en les nostres consultes de podologia.  Es defineix com una onicopatia mecánica, causada per la penetració de l´ungla en el teixit tou periungueal. Moltes vegades aquesta patologia es recidivant y molt freqüentment està acompanyada de dolor i infecció.

La etiologia és multi-factorial, factors extrínsecs com un mal hàbit higiènic, un inadequat tall de les ungles, la utilització de sabates petites,etc..  factors intrínsecs com les alteracions anatòmiques dels peus ( un 1r dit molt llarg) o de les ungles, problemes amb la hiperdidrosi  (hipersudoració) del peu ,factors sistèmics, com la diabetis o com ha efectes secundaris de medicació quimioteràpica.

El Centre Podològic Mercè Garcia Lizandra  realitza desde fa molts anys  la Cirugia definitiva de l´ungla clavada. Es tracta d´una petita interveció No invasiva de l´ungla . 

Els nostres pacients marxen de la consulta sense dolor , amb el problema solucionat i amb el gran avantatge de poder incorpora-se a la vida diaria des del primer moment. (No s´ha de fer repòs).