CIRUGIA DE L ́UNGLA NO INVASIVA


CIRUGIA MIS


 • - Exòstosis subunguials, digitals (ulls de poll entre els dits)
 • - Dits de Martell
 • - Esperó de Calcani

ECOGRAFIES I INFILTRACIONS ECOGUIADES


 • -Antiinflamatòries
 • -Col·lagen
 • -Homeopàtiques

PODOLOGIA ESPORTIVA


 • - Estudi Biomecànic de la marxa i la petjada.
 • - Anàlisis del gest esportiu i adaptació de la plantilla a cada necessitat.
 • - Adaptació de suports plantars a mida, sense motlle.
 • - Assessorament del calçat esportiu en funció del gest esportiu i de l'estructura del peu

PODOLOGIA INFANTIL


 • - Exploració del nen/a en funció de l'edat del nen i del seu desenvolupament
 • - Correcció de les desviacions dels dits amb Ortesis de Silicona
 • - Adaptació de suports Posturals

PODOPOSTUROLOGIA


 • - Exploració Postural completa amb diversos tests posturals, interpretació en la plataforma del centre de pressions i centre de gravetat.

ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL PEU


 • - Tractament de les patologies dèrmiques del peu.
 • - Durícies
 • - Helomes (ulls de poll)
 • - Ungles clavades
 • - Berrugues plantars
 • - Problemes dermatològics
 • - Malalties de les ungles

PEU DIABÈTIC


 • - Exploració del Peu Diabètic
 • - Sensibilitat Tèrmica
 • - Sensibilitat Tàctil
 • - Sensibilitat Vibratòria
 • - Estudi de la circulació de la sang mitjançant un doppler
 • - Cura i prevenció de llagues en el peu
 • - Educació Sanitària del pacient diabètic