PEU DIABÈTIC

Exploració del Peu Diabètic
Sensibilitat Tèrmica

Sensibilitat Tàctil

Sensibilitat Vibratòria

Estudi de la circulació de la sang mitjançant Doppler

Problemes dermatològics

Cura i prevenció de llagues en el peu

Educació Sanitària del pacient diabètic