CIRUGIA DEFINITIVA DE L´UNGLA CLAVADA

CIRUGIA MIS

-Exòstosis subunguials, digitals (ulls de poll entre els dits)
- Dits de Martell
- Esperó de Calcani
INFILTRACIONS

CIRUGIA MIS

-Exòstosis subunguials, digitals (ulls de poll entre els dits)
- Dits de Martell
- Esperó de Calcani
INFILTRACIONS

PODOLOGIA INFANTIL

-Exploració del nen/a en funció de l´edat del nen i del seu desenvolupament
- Correcció de les desviacions dels dits amb Ortesis de Silicona
-Adaptació de suports Posturals

PODOPOSTUROLOGIA

Exploració Postural complerta amb diversos tets posturals, interpretació en la plataforma de pressions i centre de gravetat.