ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL PEU

Tractament de les patologies dèrmiques del peu.
Duricies

Helomes (ulls de poll)

Ungles clavades

Berrugues plantars

Problemes dermatològics

Malalties de les ungles